Vastenactie 2018

Vastenactie

Dit jaar steunen de parochies van de dekenaten Sittard en Schinnen met hun Vastenactie opnieuw een project van de stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’(GKMT) in Zambia. De stichting is in 2001 opgericht door Ton Korsten-Korenromp uit Jabeek. Sinds de start heeft de stichting meer dan 25 projecten tot een goed einde gebracht. Met uw inzet is door de opbrengsten van de Vastenactie in 2017 de School voor Landbouw en Techniek helemaal van elektriciteit voorzien, vanaf de hoogspanningslijn langs de grote weg tot aan het laatste stopcontact in de schoollokalen. Elektriciteit opent voor de school heel veel nieuwe mogelijkheden; de school zal een veel groter aantal studenten aantrekken en nieuwe opleidingen mogelijk maken. 2017 was een goed jaar en 2018 zal een nog beter jaar worden. In 2018 wil men het onderwijs een flinke impuls geven. Hier zijn weer veel investeringen voor nodig: Er zullen naaimachines en fournituren aangeschaft worden voor de naai- en coupeuseopleiding voor kwetsbare meisjes; de keuken voor de opleiding tot kok in voedselproductie en catering wordt ingericht; en er worden machines gekocht voor het bewerken van voedsel, zoals het maken van pindakaas en tomatenpuree; en er zijn kleine kippenrennen nodig om de jongeren te leren hoe ze kippen moeten houden. Hiertoe zal ook fors geïnvesteerd moeten worden in de aanschaf van leermiddelen, boeken, materialen, audiovisuele- en ICT middelen. Totale kosten ruim 48.000 euro. Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken, met de vastenzakjes. Het Vastenzakje treft u ook aan in dit parochieblaadje. Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Goede Week in de Binnenstad en Baandert, zijn weer vrijwilligers nodig en dus zéér welkom! Kunt en wilt u helpen: geef u op en bel dan even naar de administratie 046-4512275, of mail naar kantpastoriesittard@gmail.com. LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat ovv ‘vastenactie 2018’ naar het banknummer van onze parochie: NL 51 INGB 0001032540 of het diocesaan nummer van de vastenactie: NL21 INGB 0003000046 ten name van Missieburo Roermond.