Vastenactie 2018

Vastenactie

Wat de vastenactie dit jaar gaat opbrengen, was bij de uitgave van dit parochieblad helaas nog niet bekend. Men was bezig met de laatste collectes, huis-aan-huis, of achter in kerk via vastenzakjes, of per bank en dat alles loopt tot en met Beloken Pasen. Dit jaar steunen de parochies van de dekenaten Sittard en Schinnen met hun Vastenactie opnieuw een project van de stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’(GKMT) in Zambia. LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven. Wilt u alsnog een bedrag overmaken dan kan dat ovv ‘vastenactie 2018’ naar het banknummer van onze parochie: NL 51 INGB 0001032540 of het diocesaan nummer van de vastenactie: NL21 INGB 0003000046 ten name van Missieburo Roermond.