Kerkbestuur

Kerkjuridisch wordt elke parochie bestuurd door een kerkbestuur.
Het kerkbestuur ondersteunt de parochiegeestelijken, t.w. de pastoor en kapelaan, bij de dagelijkse gang van zaken zoals het onderhouden en restaureren van de (kerk)gebouwen, de financieën, het optreden als werkgever (waaronder koster, dirigent, organist en huishoudelijk hulp), het aangaan van verbintenissen, enzovoort.
kerkbestuurDe pastoor vervuld altijd de functie van voorzitter. Voor de andere functies, zoals secretaris, penningmeester, technische zaken worden parochieanen benaderd en voorgedragen. Het spreekt vanzelf dat de kerkbestuurleden van onbesproken gedrag dienen te zijn.

De kerkbestuursleden worden voor een periode van vier tot acht jaar benoemd door de bisschop.Met toestemming van de bisschop kan deze periode verlengd worden tot 12 jaren. Daarna dient het kerkbestuurslid af te treden.
In 2001 zijn de binnenstadparochie en de parochies van Limbrichterveld en Baandert gefuseerd. In 2014 is daar de H.Hart parochie in Overhoven aan toegevoegd. Per 1 januari 2017 is ook de parochie van de H, Gemma (Sanderbout) toegevoegd.
Deze vijf parochies worden bestuurd door één kerkbestuur.

Voor inlichtingen: pastoor-deken W. van Rens, tel. 046 – 4512275