Vastenactie 2023

Vastenactie

In 2023 kijkt Vastenactie naar mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. De redenen waarom mensen dat doen, verschillen. Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of groot bedrijf zich de kostbare grond toe-eigent waar ze leven. Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven of om geld te verdienen voor hun familie.
Dit jaar zet Vastenactie één project extra in de schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen we mensen in de deelstaat Warrap die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. We willen ervoor zorgen dat de deelnemers na wat ondersteuning in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Hoe kunt u helpen?
Schoffel, schep, gieter: € 12
Zaad en gereedschap:€ 22
Kruiwagen:€ 41
Ploeg: € 85

In het volgende parochieblad komt een uitgebreide beschrijving van het project te staan.

Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken en daar vindt u ook het Vastenzakje. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat naar banknummer NL 51 INGB 0001 0325 40 van onze parochie of het diocesaan nummer van de vastenactie: NL 21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missieburo Roermond onder vermelding van ‘vastenactie 2023’.

LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven.