Vastenactie 2021

Vastenactie

Het thema van dit jaar is hetzelfde als vorig jaar: ‘Werken aan je toekomst’. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen een vervolgopleiding te geven na de basisschool, zodat ze een vak leren waarmee hun toekomst meer
zekerheid biedt. Voor ons is een vervolgopleiding heel gewoon, maar voor velen is dit nog een toekomstdroom. De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en
kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Ook worden mensen bij het opzetten van een eigen onderneming gesteund. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. In het volgende parochieblad worden een paar projecten kort beschreven.
Helaas zullen we ook dit jaar vanwege de Corona-pandemie niet huis-aan-huis collecteren. Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken. Het Vastenzakje treft u aan in dit parochieblaadje, maar ze liggen ook in onze kerken. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat naar banknummer NL 51 INGB 0001 0325 40 van onze parochie of
het diocesaan nummer van de Vastenactie: NL 21 INGB
0003 0000 46 ten name van Missieburo Roermond onder vermelding van ‘vastenactie 2021’. LET OP: vanwege kostenbesparingen is het
gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven.