Sacramentsprocessie 2019

Op donderdag 20 juni viert de kerk eigenlijk het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Onze grenslandbewoners in België en Duitsland hebben die dag gelukkig nog bewaard als een feestelijke vrije dag . Deze dag is beter bekend als Sacramentsdag. De bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Zuyderland Lemborgh en Hoogstaete vieren deze jaarlijkse sacramentsprocessie precies op deze donderdag. In onze parochies vieren wij het op de zondag erna: zondag 23 juni a.s.

Sinds enkele jaren hebben we een nieuwe route en uitwerking van de jaarlijkse sacramentsprocessie. Deze is goed geslaagd en – terugkijkend naar de ervaringen van afgelopen jaar – spreek ik nu al mijn waardering uit voor al die mensen die weer enthousiast mee willen zorgen dat de jaarlijkse sacramentsprocessie kan doorgaan. U bent dus van harte uitgenodigd om biddend mee te lopen in de processie of  – mediterend – te komen kijken. Zoals in tal van (Limburgse) dorpen en steden wordt op deze Sacramentsdag ook in onze Grote Kerk eerst de hoogmis om 9u30 gevierd, gevolgd door de Sacramentsprocessie.

Denkt u eraan: géén H Mis om 9u30  in de St.-Michielskerk,  géén H Mis in de Basiliek om 10u00,  géén H Mis in de St.-Petruskerk om 11u00 ! Wilt u toch in die uren (na 10u) een Heilige Mis volgen dan kunt u terecht bij Overhoven, parochiekerk H Hart van Jezus om 10u30.

Het opstellen van de processie start rond 10.15 uur op het Kloosterplein, nabij toreningang. De opstelling van de processie is als volgt:

 • Stadsschutterij St.-Rosa
 • Acolieten met kruis
 • Harmonie Sint Joseph
 • Kerkenwachtgilde
 • Processiegangers  m/v
 • St.-Petruskoor
 • 1e Communicantjes
 • Eerwaarde zusters
 • Philharmonie
 • Reliek OLV Behoudenis der kranken
 • B&W en Gemeenteraad
 • Kerkbestuur
 • Misdienaars
 • Acolietencollege  St.- Michiel en St.- Rosa
 • HH Geestelijken
 • Allerheiligste

De processie trekt via de route: Kerkplein – Rektorygetske – via Limbrichterstraat naar – Begijnenhofstraat – Deken Tijssenstraat – Schootsvelden – Lank Getske – rechtdoor langs fietsenstalling – Paardestraat – Om den Tol (rustaltaar) –  Markt – Oude Markt – Kloosterplein – Kapittelstraat – Grote Kerk