Kerkproeverij 2018

Dit jaar vindt in het weekeinde van 15 en 16 september weer het project ‘Kerkproeverij/Back-to-church’ in alle kerken van ons cluster plaats. Het is bedoeling dat parochianen dan belangstellenden vrijblijvend uitnodigen om een kerkdienst bij te wonen.

Kerkproeverij is een landelijke campagne van diverse kerkgenootschappen. Zij nodigen hun gelovigen uit om op een bepaalde dag allemaal iemand mee naar de kerk te nemen, die daar nog nooit of al heel lang niet meer geweest is. Het project komt aanvankelijk uit Engeland en is daar bekend onder de naam ‘back-to-church’.

De term Kerkproeverij moet overigens niet letterlijk worden genomen, maar is overdrachtelijk bedoeld. Het gaat erom dat mensen (opnieuw) kennismaken met de kerk. “Het woord Kerkproeverij wijst op de zintuigen die ons meer laten ervaren dan datgene wat we met onze ogen zien en onze oren horen,” zegt diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers. “Je kunt in dit woord een uitnodiging zien om datgene wat een kerkgebouw is en wat er in de kerk gebeurt, op je te laten inwerken.”

Volgens Mgr. Schnackers is de sfeer in kerken heel geschikt om tot rust te komen en alle zintuigen de kans te geven om de mystieke sfeer in je op te nemen. “Wat er in een kerk gebeurt, nodigt ons uit om het geheim van God werkelijk te proeven en met aandacht tot ons te nemen.”

Het gaat het er bij Kerkproeverij niet om zoveel mogelijk mensen binnen te halen, maar om als parochies te leren een uitnodigende, gastvrije houding aan te nemen, waardoor mensen zich welkom voelen. U doet toch zeker mee!?