Herdenking 350 jaar Stadspatrones St. ROSA

Wat onderwijs toch veel op gang brengt. Zo kwamen de zusters Dominicanessen destijds naar Sittard en vestigden zich aan de Plakstraat. Later kwamen de paters Dominicanen naar Sittard. Zij kwamen hier ook voor onderwijs. Voor hun leerlingen en hun kloosterlingen bouwden zij destijds de ‘Paterskerk’, zoals het nu nog altijd wordt genoemd.

Vanuit hun pastorale inzet en ijver gaven ze destijds aan het stadsbestuur het advies bij de dreiging van volksziektes zich in geloof over te geven aan de voorspraak van de jonge zalige “3e orde dominicanes” Rosa van Lima.

Ze was pas zalig verklaard. Ze had een geweldige vertrouwvolle overgave en die gelovige houding hebben de Sittardenaren destijds ook betoond. Hun gebed werd verhoord.

En zo danken we aan dit voorval de traditie van de St.- Rosaprocessie en aan het feit dat St. Rosa in de gevel van onze St.-Michielskerk staat uitgebeeld als dé patrones van Sittard. Daarom zal de huidige Pater Provinciaal van de Orde der Dominicanen Pater René Dinklo o.p. op zaterdagavond 2 november 2019 om 18u in de Paterskerk de H Mis opdragen en met ons dankbaar terugzien naar dit gezegende pastorale werk. Na deze dienst gaan we als groep naar de St.-Petruskerk alwaar door een zandkunstenaar mmv een verteller en andere medewerkers een bezinnings-en dankfestijn wordt gehouden die past binnen de gewijde sfeer van onze kerk.

Op zondagmorgen 3 november is er één Plechtige H Mis in de St.-Michielskerk uit dankbaarheid dat we deze ‘heilige plaats’ al 350 jaar mogen beheren tot eer van onze God en Heer. Vooraf wordt het beeld van de H Rosa uit de H. Rosakapel in processie gedragen vanuit H. Petruskerk naar de H. Michielskerk om 10u15. Destijds werd deze kerk “gewijd” door de Hulpbisschop van Luik, nu komt onze Hulpbisschop van Roermond, Mgr. E. de Jong, deze Hoogmis opdragen uit dankbaarheid. De HH Missen van 9u30 en 11u vervallen dan. Na deze dienst is er een gezellig samenzijn in het Mariapark. We hopen u allen in grote getale te mogen begroeten.

Namens St.-Rosacomité en het kerkbestuur, deken W. van Rens.