Bijeenkomst voor en met parochianen

“WIJ WILLEN MET U IN GESPREK”.

Als vervolg op de bijeenkomst van 4 februari jl. (destijds met een lezing van deken Dautzenberg van Maastricht) nodigen wij u bij dezen uit voor een vervolgbijeenkomst op dinsdag, 12 november om 20:00 uur in een der zalen van Klooster Zusters Karmelietessen, Kollenberg, vanuit Lahrstraat ingang achterom via tuin, alwaar men eventueel auto kan parkeren (inloop vanaf 19:30 uur).

Deze bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor de parochianen van de binnenstad-parochies, maar voor alle parochies van het cluster, dus inclusief Baandert, Limbrichterveld, Overhoven en Sanderbout. Het kerkbestuur wil met de parochianen in gesprek over een aantal “huishoudelijke” thema’s:
 Informatie over de restauratiewerkzaamheden aan St.-Petruskerk die in september van start zijn gegaan.
 Aanpassing van mistijden (vooruitlopend op veranderende omstandigheden).
 Het belang van de actie Kerkbalans en het stimuleren van deelname daaraan.
 Hoe kan de kerk (weer) interessant worden voor jonge mensen?

Vooral dit onderwerp leent zich voor een dialoog met de parochianen. Laat u niet onbetuigd, kom naar deze bijeenkomst en lever uw inbreng!