Torencomité presenteert adoptieplan.

Zoals u wellicht heeft gezien is de restauratie van de toren van de St.-Petruskerk in volle gang. Begin juni 2020 werd de bouw van de steiger voltooid.

Het comité dat zich bezighoudt om het benodigde financiële middelen bij elkaar te brengen heeft onlangs een adoptieplan gepresenteerd. Hierin worden particulieren en bedrijven uitgenodigd een bijdrage te doen in de vorm van de financiële adoptie van een een deel van de restauraties.

Download hier de brochure en lees hoe u kunt bijdragen.

Eerder gepubliceerd…

Bijgaand ziet u een bekende foto van “d’n Tóre”. Als kerkbestuur zijn we eigenaar en hebben de plicht dit onderdeel van onze kerk goed te beheren. Met behulp van financiën van allerlei overheidsinstanties en particulieren is dat tot nu toe gelukt. Maar de financiën drogen op. Eigenlijk zouden we kerktoren moeten kunnen teruggeven aan de gemeente en daarmee aan de stad en haar burgers. Maar teruggeven aan de gemeente gaat uiteraard ook niet zomaar. Wat we in dit stadium als kerkbestuur doen, is om onze opdracht tot restauratie en onderhoud van de toren “over te dragen” aan een niet-kerkelijk comité. Daarmee geven we ook uiting aan het belang van de toren voor de uitstraling van onze stad. Hoe vaak staat de toren immers op beelden die ten behoeve van activiteiten in onze stad worden gepresenteerd. Er is een comité gevormd van burgers die zich betrokken voelen bij de toren (en het kerkgebouw) alsmede enkele kerkbestuursleden. Dit comité is inmiddels al enige tijd aan de slag en trad in januari 2020 naar buiten met een eerste presentatie en vooral het tonen van een aantal plannen die alles te maken hebben met de uit te voeren grondige restauratie. Het motto van dit comité luidt: “Dao Baove in d’n tore – dao is ’t tied…………. Tied om get te doon……”.

In onze directe omgeving zijn al een aantal particuliere initiatieven gestart. Denkt u maar aan de prachtige actie van “Petruskerk in een kerstbal” en ook de actie van wafels bakken en verkopen in onze winkelstraten met de Kerstdagen. Dank u wel aan hen die deze initiatieven ter hand hebben genomen. Nu is het tijd dat het Torencomité ons informeert over het wel en wee van onze toren: wat moet er allemaal gebeuren en hoe gaan we dat doen??? Wat kost dat etc. En hoeveel hulp hebben we nodig van juist al die mensen die zo trots zijn op hun “Kerktoren”, Sittardenaren en oud Sittardenaren. De Toren is van onze stad!! Hebt u een warm hart voor onze Toren, draag dan uw steentje bij!!

Namens het Torencomité: Andries Houtakkers voorzitter, Hay Verbruggen, vice-voorzitter, Karin Colaris, secretaris, Henk Wetzels, penningmeester, Leon Beursgens, Bram Dieteren, Pascale van Elssen, René Haustermans, Peter van Sloun, Anne-Marie Webers-Wessels en Marc Webers.

Bezoek ook de website over de restauratie van de toren.