Restauratie toren Grote kerk

Bijgaand ziet u een bekende foto van “d’n Tóre”. Als kerkbestuur zijn we eigenaar en hebben de plicht dit onderdeel van onze kerk goed te beheren. Met behulp van financiën van allerlei overheidsinstanties en particulieren is dat tot nu toe gelukt. Maar de financiën drogen op. Eigenlijk zouden we kerktoren moeten kunnen teruggeven aan de gemeente en daarmee aan de stad en haar burgers. Maar teruggeven aan de gemeente gaat uiteraard ook niet zomaar. Wat we in dit stadium als kerkbestuur doen, is om onze opdracht tot restauratie en onderhoud van de toren “over te dragen” aan een niet-kerkelijk comité. Daarmee geven we ook uiting aan het belang van de toren voor de uitstraling van onze stad. Hoe vaak staat de toren immers op beelden die ten behoeve van activiteiten in onze stad worden gepresenteerd. Er heeft zich een comité gevormd van burgers die zich betrokken voelen bij de toren (en het kerkgebouw) alsmede enkele kerkbestuursleden. Dit comité is inmiddels al enige tijd aan de slag en treedt vanaf 19 januari 2020 naar buiten met een eerste presentatie en vooral het tonen van een aantal plannen die alles te maken hebben met de uit te voeren grondige restauratie. Het motto van dit comité luidt: “Dao Baove in d’n tore – dao is ’t tied…………. Tied om get te doon……”. In onze directe omgeving zijn al een aantal particuliere initiatieven gestart. Denkt u maar aan de prachtige actie van “Petruskerk in een kerstbal” en ook de actie van wafels bakken en verkopen in onze winkelstraten met de Kerstdagen. Dank u wel aan hen die deze initiatieven ter hand hebben genomen. Nu is het tijd dat het Torencomité ons informeert over het wel en wee van onze toren: wat moet er allemaal gebeuren en hoe gaan we dat doen??? Wat kost dat etc. En hoeveel hulp hebben we nodig van juist al die mensen die zo trots zijn op hun “Kerktoren”, Sittardenaren en oudSittardenaren. De Toren is van onze stad!! Doet u mee en bezoek op zondag 19 januari 2020 4 23e jaargang, nr.2 –11 januari 2020 het Phillokaal, Gats 1A. Om 15 uur start het programma met een presentatie. U bent van harte welkom. Onder meer wordt dan een speciale Torenwijn aangeboden. Tot dan! Hebt u een warm hart voor onze Toren, dan zien we u graag!! Namens het Torencomité: Andries Houtakkers voorzitter, Hay Verbruggen, vice-voorzitter, Karin Colaris, secretaris, Henk Wetzels, penningmeester, Leon Beursgens, Bram Dieteren, Pascale van Elssen, René Haustermans, Peter van Sloun, Anne-Marie Webers-Wessels en Marc Webers.