Versoepeling corona maatregelen

Vanaf 1 juli zijn de coronamaatregelen versoepeld. 
E.e.a. betekent concreet dat de kerkdiensten toegankelijk zijn voor maximaal 100 personen. Reserveren is niet nodig. Door op tijd aanwezig te zijn kunt u zich verzekeren van een zitplaats.

Vanzelfsprekend zijn de van overheidswege vastgestelde maatregelen waaronder de anderhalve meter regel van toepassing.
Echter de zondagse H. Missen in kleine kapellen en kerken, waar onder de basiliek, de H.-Gemmakapel en de zorgcentra worden tot nadere order nog even uitgesteld. 

De bisschoppen hebben protocollen opgesteld ter voorkoming van besmetting.  Lees hier het anderhalve meter protocol voor gelovigen

Voor de mensen die het nog niet aandurven de kerk te bezoeken zijn de H.Missen in de St.-Petrus kerk online te volgen.
Klik hiervoor op deze link.