Maatregelen coronacrisis

In opdracht van de Nederlandse Bisschoppen zijn er op de zondagen t/m 31 mei géén publieke kerkdiensten in de kerken in onze parochiecluster, vanwege de corona-crisis. Dus ook niet tijdens de Paastijd.

Bezoekers mogen dit kerkgebouw enkel betreden op eigen verantwoordelijkheid en uiteraard in goede gezondheid en conditie.

Tot nader bericht vinden de H. Missen en vieringen door de week wel doorgang inclusief de kruisweg en rozenkransgebeden.
Hierbij zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht. Dit betekent dat er niet meer dan 30 personen in de kerk aanwezig mogen zijn en dat een afstand van 2 meter in acht genomen dient te worden.

M.b.t. het uitdelen van de H. Communie is het volgende afgesproken.
De bisschoppen van Nederland hebben op maandag 30 maart j.l. besloten om in alle parochies en kerken van Nederland.
Géén H communie te laten uitdelen, ook niet bij de zieken thuis.  Daarvoor doen ze een dringend beroep op de gelovigen zich in gebed hierin te verenigen en thuis aldus het gebed van de Geestelijke H Communie te bidden .

Ook wordt geen H Communie uitgereikt bij z.g. stille HH Missen waarbij maar een paar mensen aanwezig zijn, zoals ook bij uitvaartdiensten en huwelijken, kleine groepen onder de 30 personen. De Bisschoppen rekenen daarbij op uw aller begrip en meeleven. Uw gebed is de diepste uiting van Communio met de Verrezen Heer.