Aangepaste corona maatregelen

Vanaf 19 oktober zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt.
E.e.a. betekent concreet dat het aantal personen die een kerkdienst bijwonen gemaximeerd is tot 30 personen. Wij hebben geen reserveringssysteem. Om van een plaats verzekerd te zijn dient u tijdig aanwezig te zijn. 

Aanvullende richtlijn van het bisdom is dat tijdens kerkdiensten iedereen een mondmasker draagt. De bedienaren zijn hiervan uitgezonderd. 

Bezoekers mogen het kerkgebouw betreden op eigen verantwoordelijkheid en uiteraard in goede gezondheid en conditie. Omdat het kerkgebouw een openbare ruimte is wordt geadviseerd een mondmasker te dragen. 

De coronamaatregelen kort samengevat:

  • Alleen toegang tot de kerk als u klachtrenvrij bent
  • Altijd 1,5 m afstand houden
  • Maximaal 30 personen per H. Mis
  • Handen desinfecteren bij binnenkomst
  • Mondkapje dragen gedurende de hele Mis behalve bij de Communie
  • Handen desinfecteren voor de Communie
  • Er mag niet gezongen worden door de gelovigen

Bij twijfel? Blijf thuis en volg de Mis via de website!

De bisschoppen hebben protocollen opgesteld ter voorkoming van besmetting.  Lees hier het anderhalve meter protocol voor gelovigen

Voor de mensen die het nog niet aandurven de kerk te bezoeken zijn de H.Missen in de St.-Petrus kerk online te volgen.
Klik hiervoor op deze link.