Versoepeling corona maatregelen

Vanaf 1 juni worden de coronamaatregelen versoepeld. 
E.e.a. betekent concreet dat er in de maand juni weer kerkdiensten zijn toegestaan met een maximum van 30 personen. Vanaf 1 juli zal dit worden verruimd naar 100 personen.

Vanzelfsprekend zijn de van overheidswege vastgestelde maatregelen waaronder de anderhalve meter regel van toepassing.
Echter de zondagse H. Missen in kleine kapellen en kerken, waar onder de basiliek, de H.-Gemmakapel en de zorgcentra worden tot nadere order nog even uitgesteld.  Het uitdelen van de H.Communie zal vooralsnog achterwege blijven,

De bisschoppen hebben protocollen opgesteld ter voorkoming van besmetting.  Lees hier het anderhalve meter protocol voor gelovigen