Aangepaste corona maatregelen

Onlangs zijn de coronamaatregelen weer aangepast.
E.e.a. betekent dat de anderhalve meter weer van toepassing is.
Ook is in de kerk weer een mondmasker verplicht. Dit mag echter afgezet worden als men gaat zitten.
Vooralsnog zijn er geen beperkingen m.b.t. het aantal personen dat tegelijk een viering mag bijwonen.

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. 

De coronamaatregelen kort samengevat:

  • Bezoekers wordt gevraagd de standaard hygiëne maatregelen in acht te nemen.
  • Alleen toegang tot de kerk als u klachtenvrij bent.
  • Altijd 1,5 m afstand houden
  • Handen desinfecteren bij binnenkomst
  • Mondkapje dragen als men zich verplaatst in de kerk dus ook tijdens de communiegang.
  • Handen desinfecteren voor de communie.

Bij twijfel? Blijf thuis en volg de Mis via de website!

De bisschoppen hebben protocollen opgesteld ter voorkoming van besmetting.  Lees hier het anderhalve meter protocol voor gelovigen

Voor de mensen die het nog niet aandurven de kerk te bezoeken zijn de H. Missen in de St.-Petrus kerk en de H.-Hartkerk in Overhoven per live stream te volgen. Klik hiervoor op deze link.