Aangepaste corona maatregelen

Onlangs zijn de coronamaatregelen versoepeld..
E.e.a. betekent dat het aantal personen dat een H. Mis mag bijwonen gemaximeerd is tot 10 % van het totaal aantal zitplaatsen onder voorwaarde dat de anderhalvemeterregel gerespecteerd wordt. Voor de St.-Petruskerk zijn dit in de praktijk 75 personen.
Wij hebben geen reserveringssysteem. Om van een plaats verzekerd te zijn dient u tijdig aanwezig te zijn. 

Aanvullende richtlijn van het bisdom is dat tijdens kerkdiensten iedereen een mondmasker draagt. De bedienaren zijn hiervan uitgezonderd. Bezoekers mogen het kerkgebouw betreden op eigen verantwoordelijkheid en uiteraard in goede gezondheid en conditie.

De coronamaatregelen kort samengevat:

  • Alleen toegang tot de kerk als u klachtrenvrij bent
  • Altijd 1,5 m afstand houden
  • Maximaal 75 personen per H. Mis (St.-Petruskerk)
  • Handen desinfecteren bij binnenkomst
  • Mondkapje dragen gedurende de hele Mis behalve bij de Communie
  • Handen desinfecteren voor de Communie
  • Er mag niet gezongen worden door de gelovigen

Bij twijfel? Blijf thuis en volg de Mis via de website!

De bisschoppen hebben protocollen opgesteld ter voorkoming van besmetting.  Lees hier het anderhalve meter protocol voor gelovigen

Voor de mensen die het nog niet aandurven de kerk te bezoeken zijn de H. Missen in de St.-Petrus kerk en de H.-Hartkerk in Overhoven per live stream te volgen. Klik hiervoor op deze link.