Beperkte St.-Rosaviering dit jaar

Vanwege de coronacrisis zullen de plechtigheden b.g.v. St.-Rosa dit jaar BEPERKTE of GEEN doorgang vinden.

  • de H.Missen op de dinsdagavonden in augustus vinden wel doorgang maar zijn niet voor het publiek toegankelijk
  • de vieringen op zondagochtend 23 augustus en zaterdagavond 29 augustus zijn gelimiteerd tot maximaal 100 personen.
  • de pontificale Hoogmis alsmede de St.-Rosaprocessie op zondagochtend 30 augustus vervallen beide.
  • ook de bidprocessies op maandag 31 augustus en dinsdag 1 september vervallen

Link naar het persbericht van het St.-Rosacomité.

In dit persbericht vindt u ook details over uitzendingen op L1 en streekomroep Bie Os.