Priesterwijding kapelaan Ranil Weerawarna uitgesteld tot 3 juni

De coronapandemie in Sri Lanka is weer opgelaaid. Tot 25 mei zijn van overheidswege alle religieuze bijeenkomsten verboden. Zelfs een privé-wijdingsplechtigheid in de kapel van het Bisschopshuis is niet toegestaan. De wijding van onze Kapelaan Ranil Weerawarna zal daarom verplaatst worden naar donderdag 3 juni a.s. om 10.00 uu. Kapelaan Nicholas uit Geleen zal op 1 juni de Priesterwijding ontvangen. Ook de Eerste Mis wordt verplaatst. Het is nog niet bekend wanneer deze zal zijn.


.
Lees verder in het parochie blad…