St. Rosaprocessie 2021

De grote St.-Rosaprocessie
Vorig jaar hadden we er al naar gesmacht… De wellicht
beroemdste processie van Limburg in coronatijd. Wat heeft het
ons hoofdbrekens gekost! Een eeuwenoude traditie in stand
houden en tóch geen onverantwoorde dingen doen. ‘Niet laten
doorgaan’ was het advies van de Overheid. ‘Kijken wat wél kan’
vond het St.-Rosacomité. En met heel veel overleg, zoek- en
denkwerk vonden we een oplossing. Een zo klein mogelijke
processie op het meest ongebruikelijke tijdstip: ’s morgens om
zeven uur… Het was een echte processie maar daar was ook alles mee gezegd. Geen
muziekgezelschappen, geen wolken wierook, geen meetrekkende gelovigen, geen echt
‘St.-Rosagevoel’. God zij dank kregen we veel medewerking van omroep L1. Zij toonden
een van tevoren opgenomen programma met mooie fragmenten van enkele
muziekgezelschappen, een ‘sprekende’ Rosa en dat gelardeerd met live-opnames van de
processie. We hadden onze belofte gestand gedaan en vele duizenden genoten enkele uren
later mee op de televisie. Rosa in coronatijd…


St. Rosa verdient onze eer
Een meisje uit een arm gezin in Lima in Peru. Geboren in 1586. Al in haar kinderjaren
heeft ze een sterke band met God. Als twintigjarige wil ze intreden in een klooster, zwaar
tegen de zin van haar ouders. Als leek treedt ze toe tot de Derde Orde van St. Dominicus.
Ze ‘bouwt’ haar eigen kloostertje: het tuinhuisje is goed genoeg. Alleen voor God wil ze
leven. Spoedig wordt haar bijzondere manier van leven bekend en velen weet Rosa aan te
zetten tot geloof en goede werken zoals de zorg voor zieken en ouderen. In alles wil ze op
Christus lijken, zelfs door vrijwillig te lijden. Op 31-jarige leeftijd sterft ze. De paters
Dominicanen propageren de verering van Rosa in Sittard. In het jaar van haar
heiligverklaring overwint Sittard een zware dysenterie-epidemie. Op háár voorspraak. Het
stadsbestuur laat uit dankbaarheid een kapel bouwen en belooft voor eeuwig St. Rosa te
eren met een jaarlijkse processie. Lange tijd hebben we gedacht dat besmettelijke ziekten
waren uitgeroeid… Totdat… De voorspraak van St. Rosa hebben we nodig. Zeker nu! Het
is méér dan een traditie!


De St.-Rosaprocessie anno 2021
Even dachten we dat de coronacrisis tot een einde liep. Misschien hebben we te vroeg
gejuicht. Ook dit jaar dus weer onzekerheid. De Bisschoppen van Nederland vragen ons
met klem – wat processies betreft – ons te conformeren aan richtlijnen van de Overheid.
Daarom de eerste twee Rosa-dinsdag-missen (3 en 10 augustus) zónder aanwezigen,
alleen te volgen via de eigen website van het St.-Rosacomité (sintrosasittard.nl. Wist u
overigens dat daar via een webcam de St.-Rosakapel dag en nacht live te zien is!) Mocht
de persconferentie van 13/8 versoepelingen toelaten dan bestaat de mogelijkheid om
publiek toe te laten op de laatste twee dinsdagen in augustus. Dan wordt echter alleen
toegang verleend middels het overleggen van een geldig ID & een geldig vaccinatiebewijs
(GGD/RIVM), bewijs van herstel of negatieve snel-test.
De processie op de laatste zondag van augustus wordt een enorme uitdaging, eenvoudig
en sober. Zonder onze Bisschop Mgr. H. Smeets welke door ernstige ziekte is getroffen.
Zonder lof aan de kapel maar wel met gelegenheid tot verering van het Allerheiligste,
stroomt dit jaar de processie in 1 rij door om de St.-Rosakapel heen en volgt haar weg
naar beneden. Uiteraard met in achtneming van de 1,5 meter afstand welke door het
Processie Comité Sittard wordt gehandhaafd. We bidden op voorspraak van St. Rosa dat
het door kan gaan, in welke vorm dan ook. Wij houden U vanzelfsprekend op de hoogte!


Doe mee!
Natuurlijk hopen we elkaar te treffen op St.-Rosazondag. Ook als deken wordt mijn
geduld heel zwaar op de proef gesteld. Meer dan een jaar al deken en nog steeds kunnen
we niet wat we graag zouden willen. Ik hoorde dat St-Rosazondag de dag is dat veel
Sittardse gezinnen samenkomen om de familieband te vieren ter ere van onze
Stadspatrones. Wat let ons om ook in huiselijke kring St. Rosa te vereren? We hebben
toch wel een St.-Rosabeeldje of een prentje met haar afbeelding (gratis te krijgen in de
kerken van de binnenstad : er staat ook een gebed op). Wees creatief en feest mee, hoe dan
ook. St. Rosa zal ons helpen! St. Rosa, wees onze voorspreekster in deze coronacrisis!
Bescherm ons, bescherm de stad Sittard.
Wij wensen u allen een vreugdevol St.-Rosafeest toe!!
R. Merkx, pastoor-deken