Zonnebloem Sittard Stad

De Zonnebloemafdeling Sittard Stad zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen hebben of thuis weinig bezoek ontvangen. Onze vrijwilligers zetten zich voornamelijk in voor het welzijn van langdurige zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden, die weinig of geen contact met anderen hebben en daardoor in een sociaal isolement (kunnen komen te) verkeren.

Op dit moment zijn ruim 30 vrijwilligers actief in onze afdeling. Persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel bij de Zonnebloem. Meer en meer kan een vrijwilliger van de Zonnebloem Sittard Stad zich vraaggericht inzetten. Dit kan bv. ook betekenen; samen een wandeling maken of een bezoekje aan de stad brengen.

Wij bezoeken zieken en gehandicapte mensen aan huis of gaan eens langs bij bewoners met weinig tot geen sociale contacten. Gewoon voor een praatje of een kopje koffie. Vrijwilligers kunnen zich ook verdienstelijk maken bij de uitvoering van activiteiten, de verkoop van loten en taken toegesneden op de beschikbaarheid en ambitie van de vrijwilliger.

U hoeft geen deelnemer, lid, gast of donateur te zijn van de Zonnebloem om deel te nemen aan onze georganiseerde activiteiten of in aanmerking te komen voor bezoek.

Zonnebloem

Wat doet de Zonnebloem Sittard Stad

Wij zijn een afdeling die drie pijlers heeft waarop ze haar bestaan op stoelt, t.w.:

 • bezoeken van gasten thuis.
 • activiteiten voor de gasten in de Sociëteit aan de Kennedysingel.
 • deelname aan regionaal georganiseerde activiteiten.

Vrijwilligers

De afdeling Zonnebloem Sittard Stad telt op dit moment ruim 30 vrijwilligers.

Weet u iemand die ook graag vrijwilligerswerk wil doen, dan is hij/zij van harte welkom. Neem dan contact op met het secretariaat of ons bestuurslid bezoekwerk: Nel Jongekrijg. De vrijwilligers van de Zonnebloem zetten zich voornamelijk in voor het welzijn van langdurige zieken, lichamelijk gehandicapten, hulpbehoevende ouderen, die weinig of geen contact met anderen hebben en daardoor in een sociaal isolement (komen te) verkeren. Zo kan de vrijwilliger zich ook verdienstelijk maken bij uitvoering van activiteiten of de verkoop van loten, meer dan voorheen toegesneden op de beschikbaarheid van de vrijwilliger.

Bezoekwerk

Persoonlijke aandacht, daar draait het bij de Zonnebloem om en daarom bezoeken wij regelmatig mensen, die door hun ziekte of handicap weinig buitenshuis komen of weinig of geen contacten hebben. Meer en meer zal de Zonnebloemvrijwilliger van nu zich vraaggericht kunnen gaan inzetten. Dit kan bv. ook betekenen; met een gast gaan wandelen of een bezoekje aan de stad brengen.

Tal van activiteiten

Daarnaast organiseren wij nog allerlei ontspanningsactiviteiten, zoals gezellige middagen en is er een aangepaste regiovakantie. Even de zorgen vergeten en genieten van een mooie omgeving en van het sociale contact met andere mensen! Heeft u een vraag?

Kent u iemand die ziek is, gehandicapt is, of weinig contact met anderen heeft en ook graag bezoek ontvangt, dan kunt u contact opnemen met ons bestuurslid bezoekwerk of het secretariaat. zonnebloem.sittardstad@gmail.com

Moet een gast lid zijn van de Zonnebloem?

Hierop is een eenvoudig antwoord mogelijk; NEE. Als u tot de doelgroep van de Zonnebloem behoort kunt u door een van onze vrijwilligers bezocht worden en of u kunt alleen deelnemen aan de diverse georganiseerde activiteiten. U hoeft geen donateur, deelnemer, lid of gast van de Zonnebloem te zijn om actief door de afdeling Sittard Stad te worden betrokken bij activiteiten of om in aanmerking te komen voor het ontvangen van bezoek door onze vrijwilligers.

Activiteiten planning/Agenda

Ieder jaar worden een groot aantal gevarieerde activiteiten georganiseerd die vermeld zijn in ons programmaboekje wat te verkrijgen is via het secretariaat. Per activiteit worden alle bijzonderheden vermeld, inclusief tijdstip en eventuele eigen bijdrage die moet worden betaald. Uitgebreide informatie is beschikbaar op onze website. www.zonnebloem.nl/sittardstad

Contact

Het voorkomen van een sociaal isolement vinden zij als afdeling een belangrijke taak. Wilt u meer contact kijk dan eens naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.

De Zonnebloem is er o.a voor iedereen met een fysieke beperking die leuke dingen wil doen en (nieuwe) mensen wil ontmoeten, en voor wie dat door ziekte, handicap of ouderdom niet vanzelfsprekend is.

Kent u iemand die graag op de hoogte wil blijven van de activiteiten die door de Zonnebloem worden georganiseerd, of weet u iemand die prijs stelt op bezoek van een van onze vrijwilligers laat het ons dan weten. Uitgebreide informatie kunt u lezen op onze website. Laat dan weten of u bezoek wilt ontvangen, deel zou willen nemen aan activiteiten of alleen een programmaboekje zou willen ontvangen.

Locatie Activiteiten Zonnebloem afdeling Sittard Stad

Sociëteit Senioren Vereniging Sittard Stad. President Kennedysingel 16 6137 AC Sittard Telefoon: 046-458 55 48046-458 55 48

Website

Op de website van De Zonnebloem Sittard Stad kunt u uitgebreide informatie vinden over alle activiteiten van de afdeling, het jaarprogramma, wetenswaardigheden, actuele ontwikkelingen en informatie over het secretariaat.

Zonnebloem Sittard Stad: www.zonnebloem.nl/sittardstad

e-mail: zonnebloem.sittardstad@gmail.com

Zonnebloem Regio Sittard–Geleen

Naast het programma wat we als afdeling te bieden hebben heeft de Zonnebloem regio Sittard–Geleen ook nog een aantal activiteiten georganiseerd.

De Zonnebloem Regio Sittard-Geleen ondersteunt alle afdelingen in de Regio die zich inzetten voor mensen, die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen hebben of thuis weinig bezoek ontvangen. Bij de Zonnebloem draait het om mensen ook in de Regio Sittard-Geleen. Een grote groep gemotiveerde vrijwilligers die door het afdelingsbestuur worden begeleid zetten zich in voor mensen met een lichamelijke beperking, gaan bij mensen op bezoek of doen samen met de gasten mee aan een activiteit.

De Zonnebloem Regio Sittard-Geleen heeft 11 afdelingen:

 • Zonnebloem Born-Holtum
 • Zonnebloem Buchten
 • Zonnebloem Geleen
 • Zonnebloem Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk
 • Zonnebloem Koningsbosch
 • Zonnebloem Limbricht, Einighausen, Guttecoven
 • Zonnebloem Munstergeleen
 • Zonnebloem Ophoven-Leyenbroek
 • Zonnebloem Sanderbout
 • Zonnebloem Sittard-Stad
 • Zonnebloem Sittard-West (Hoogveld en Limbrichterveld)

Wilt u meer weten over lokale afdelingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de afdeling, de lokale website bezoeken. Voor aanvullende informatie kunt u ook de secretaris van de Regio Sittard benaderen.

Meer dan 300 vrijwilligers zetten zich in de Regio Sittard-Geleen in om ruim 1400 gasten zich thuis te laten voelen bij de Zonnebloem.

Regionaal georganiseerde activiteiten zijn o.a. het Kerkconcert in de kerk van Leyenbroek, de vakantieweek, een winkelochtend in Makado. In samenwerking met Cultura Vita is er iedere tweede zondag van de maand een licht klassiek of populair muziekprogramma in het Gruizenkerkje in Sittard. Op iedere eerste vrijdag van de maand wordt een vooraf gekozen film vertoond in Foroxity met als afsluiting koffie met vla.

Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de website van de Regio Sittard–Geleen: www.zonnebloem.nl/sittard