Welkomstwoord deken Rob Merkx

Roermond, een vroege zaterdagmorgen op een zonovergoten Munsterplein. De stapel nieuwe verhuisdozen slinkt zienderogen. Maandag gaat het gebeuren. Nao Zitterd. Misschien wel de meest merkwaardige overstap die ik in mijn leven heb gemaakt. In februari kreeg ik een bezoek van vicaris generaal Maessen. We keken samen terug en vooruit. Ik was bij hem
kapelaan in de Sint Servaas, na mijn wijding in 1987. Een band voor het leven. Het kwam echt ‘van boven’ dat ik hem gezegd heb: ‘Ik blijf met alle plezier deken van Roermond, maar ik ben beschikbaar als de bisschop mij ergens anders nodig heeft.’ Ik schrok eigenlijk van mijn eigen woorden. Maar ik dacht ook: ‘Het komt van God, dus het komt goed.’ Toen de
volgende dag de bisschop al vroeg of ik een glas wijn kwam drinken, werd ik toch wel een beetje zenuwachtig. Als hij mij in Roermond wilde laten, had hij niet zo’n haast hoeven te maken… ‘Rob, zou je deken van Rens willen opvolgen in Sittard?’ Na 5 seconden bedenktijd heb ik ‘ja’ gezegd.

Wat een eer dat de bisschop mij ‘zijn stad’ toevertrouwt, wat een eer dat
ik mijn goede collega en vriend Wilbert mag opvolgen (ik was al misdienaar bij hem in het klooster van de Franse zusters in Herten), wat een voorrecht om een voor mij totaal nieuwe prachtige Limburgse stad en regio te mogen leren kennen. Ik begon in Maastricht, daarna 5 jaar de Annakerk in Heerlen, toen pastoor in Herten en tevens directeur van de pastorale
diensten van het bisdom… Na 5 jaar werd ik deken in Horst en negen jaar later plebaan-deken in Roermond. Ja, in Roermond, de plaats waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Mijn ouders – rasechte Brabanders – waren na hun huwelijk verhuisd naar Rotterdam. Daar werd ik in 1957 geboren. Twee jaar later verhuisden we naar Sneek. Daar kreeg ik er een zusje en
een broertje bij. In 1966 vond mijn moeder dat het toch wel tijd werd om terug te gaan naar het ‘Zuiden’. Mijn vader – werktuigbouwkundige – ging werken in de chemie. Daar pikte ik tijdens vakantiewerk op het lab mijn belangstelling op voor scheikunde. Hoewel mijn grootste hobby elektronica was, ging ik naar de HTS in Eindhoven voor mijn studie chemie.
Ik was acoliet in de Munsterkerk en zanger in de Gregoriaanse schola van de Kathedraal.
Toch wilde ik op mijn achttiende nog geen levenskeuze maken. Daar was ik vijf jaar later wél aan toe en met het ingenieursdiploma op zak meldde ik mij op Rolduc. Een prachtige tijd en een keuze waar ik nooit één seconde spijt van heb gehad.
En toen kwam coronacrisis. Wat een hoogtepunt had moeten worden: 800 jaar Munsterkerk, The Passion in Roermond, werd… twee Paasvieringen met zes man, ook nog op de televisie… Coronacrisis: geen afscheid, geen kennismakingsreceptie. Een installatie in ‘besloten kring’. Kaler kan niet. Maar innerlijk is er vreugde. Grote vreugde. Sittard: een nieuwe uitdaging. De pakweg 30-40 mensen die ik de afgelopen weken ontmoet heb, hebben
mij duidelijk gemaakt: je bent welkom. Deken van Rens is bereid om nog even aan te blijven om de lopende zaken te regelen (waarvoor collegiale dank!).
Coronacrisis…. Niemand weet hoe zelfs de nabije toekomst eruit ziet. Wat we wel weten: God is er. Hij helpt. U, mij, onze stad, ons dekenaat. Ik heb er zin in. Het komt goed. Deken Rob Merkx

Eerder bericht:

De hoogeerwaarde heer mgr. Rob Merkx wordt de nieuwe deken van Sittard en pastoor van het parochiecluster in de binnenstad van Sittard. Merkx volgt in die functie deken Wilbert van Rens op, die met emeritaat gaat. Mgr. Merkx is nu nog plebaan-deken van Roermond. De nieuwe deken zal op 19 juli 2020 geïnstalleerd worden. Vanwege de coronamaatregelen is deze plechtigheid enkel voor genodigden.

Na aanvankelijk een technische studie gedaan te hebben volgde Rob Merkx (Rotterdam, 1957) de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc. In 1987 werd hij tot priester gewijd en benoemd tot kapelaan van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. In 1990 werd hij pastoor van de Annaparochie in Heerlen en vervolgens in 1995 van de Michaëlparochie in Herten. Tegelijkertijd was Merkx directeur van het toenmalig Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom en verbonden aan de kerkelijke rechtbank. Van 1 december 1999 tot 1 maart 2009 was hij deken van Horst en pastoor van diverse parochies in dat dekenaat. Op 1 maart 2009 werd Merkx benoemd tot plebaan-deken van Roermond. In die rol was hij deken van Roermond, pastoor van Roermond-centrum en opnieuw van Herten en als plebaan ook pastoor van de Sint-Christoffelkathedraal, de bisschopskerk.

This image has an empty alt attribute; its file name is RobMerkx.jpg

Op zijn nieuwe standplaats wordt Merkx deken van het dekenaat Sittard en pastoor van de samenwerkende parochies HH. Petrus en Michaël (binnenstad), H. Bernadette (Baandert), H. Gemma (Sanderbout), H. Paulus (Limbrichterveld), H. Hart van Jezus (Overhoven) en rector van de basiliek O.-L.-Vrouw van het H. Hart en van de Gemmakapel. Daarnaast wordt Merkx ook administrator van de parochie O.-L.-Vrouw Geboorte (Broeksittard).

In Sittard volgt Merkx deken Wilbert van Rens op, die per 1 mei officieel met emeritaat gaat. Tot aan het moment waarop Merkx in Sittard aan de slag gaat, blijft Van Rens administrator (= waarnemend pastoor) van Sittard. Het is nog niet helemaal zeker wanneer Merkx aan zijn nieuwe taak in Sittard kan beginnen, maar gestreefd wordt naar 1 juni. Vanwege de beperkende coronamaatregelen zal hij dan in besloten kring geïnstalleerd worden. Ook bij het afscheid in Roermond wordt alleen in kleine kring stilgestaan. Het is bedoeling om op een later moment zowel in Roermond als in Sittard bij respectievelijk het vertrek en zijn aantreden stil te staan.

WELKOM AAN NIEUWE DEKEN H.E.H. MGR. ROB MERKX.

Het gebeurt maar zelden maar langs deze weg mag ik u aankondigen en welkom heten onze nieuwe deken van Sittard, pastoor van onze parochies H.H. Petrus en Michaël, H Bernadette, H. Hart van Jezus (Overhoven), H. Paulus (Limbrichterveld), H. Gemma (Sanderbout) en O.L.Vrouw Geboorte (Broeksittard) en rector van Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart, ook
van H. Gemmakapel (Leyenbroekerweg). Het is onze Bisschop Mgr. H. Smeets die deken Mgr. Rob Merkx benoemd heeft tot mijn opvolger.
Hij zal zichzelf binnenkort aan U voorstellen in het volgende parochieblad en waarbij we u meer kunnen berichten wanneer hij zich zal vestigen in onze Sittardse gemeenschap.

Mede namens ons kerkbestuur, onze collega’s in de pastoraal en al de
vrijwilligers heten we hem van harte welkom en we hopen dat Sittard en hij een goede band met elkaar weten op te bouwen tot heil van onze parochianen. Deken Merkx is 63 jaar, is goed van gezondheid, een harde werker en is gewend zich in allerlei pastorale situaties zich geheel te geven. Hij aanvaardt benoemingen als een heilzame opdracht waarbij hij zichzelf geheel op de achtergrond plaatst opdat Christus meer en meer op de voorgrond treedt tot heil van zijn Kerk. We wensen hem Gods Zegen toe voor zijn nieuwe pastorale taak en zeggen daarbij oprecht: Proficiat!! Moge de voorspraak van de Dienaar Gods Deken Tijssen hem hierbij bijzonder ten deel vallen. Aftredend deken Wilbert van Rens.