Gezinsmiscomité

Het gezinsmiscomité organiseert, zoals de naam al aangeeft, eucharistievieringen en activiteiten waarin het gezin centraal staat.
Zo wordt ondermeer jaarlijks assistentie verleent bij de plechtigheden bij de Eerste Heilige Communie.
Ook rond de kersttijd worden diverse activiteiten en gezinsmissen georganiseerd.
Het comité bestaat hoofdzakelijk uit dames, veelal moeders met jeugd op de basisschool.

Voor inlichtingen: kapelaan Weerawarna , tel. 06 36150481.