St.-Rosa processie

stadspatronesDe maand augustus staat in Sittard als vanouds in het teken van de St.-Rosa verering.

De feestelijkheden beginnen met sfeervolle eucharistievieringen elke dinsdagavond in de St.-Rosakapel. Hoogtepunt vormt de traditionele St.-Rosaprocessie op de laatste zondag van de maand, dit jaar op 25 augustus.

Op de website het St.-Rosacomité vindt U meer bijzonderheden over onze St.-Rosa-activiteiten (www.sintrosasittard.nl).
Daar treft u ook het hele programma al aan voor de komende maand augustus.

We wensen u nu al toe een prachtige devotie ter ere van de H. Rosa. Het moge ons allen sterken en bemoedigen. Heilige Rosa — bid voor ons!

Kort overzicht van de feestelijkheden rondom de St.-Rosaviering

rosakapel2Dinsdagavonden 6, 13, en 20 augustus om 19:00 uur de Avondmis in de Kapel van St.-Rosa ter voorbereiding op het eigenlijke St.-Rosafeest. (dus géén H.Mis in de St.-Petruskerk!)

Vrijdag 23 augustus,  dag van St..-Rosa:
’s avonds is de avondmis niet in St.-Petruskerk maar in de Michielskerk om 19u vw de eigenlijke dag van St.-Rosa.

Zaterdag 24 augustus: Begin van ons jaarlijks St.-Rosafeest om 18.00 uur in de St.-Michielskerk met een pelgrimsmis (dus géén H. Mis in de St.-Petruskerk!)

Zondag 25 augustus: St.-Rosazondag – St.-Rosaprocessie
Om 9.30 uur is in de St.-Michielskerk een Plechtige Pontificale Hoogmis ter ere van Sint Rosa, met als bijzondere hoofdcelebrant onze bisschop Mgr. Harrie Smeets.  Aansluitend trekt de traditionele St.-Rosaprocessie naar de St.-Rosakapel op de Kollenberg. De processie wordt afgesloten met een Te Deum in de St.-Michielskerk. 

De HH Missen in de Basiliek en St.-Petruskerk (10.00 en 11.00 uur) komen te vervallen.

sint-rosa-processie-sittard-2009-1

Volgorde St. Rosaprocessie:

1. Sjtadssjötterie St.-Rosa
2. Acolieten met Kruis
3. Sittards Mannenkoor ‘Si-tard’
4. St.-Josephharmonie
5. Kerkenwachtgilde
6. Wijngenootschap St.-Rosa
7. Broederschap Sittard – Kevelaer
8. Scouting St.-Joseph
9. Gelovigen / processiegangers
10. Fanfare St.-Jan, Leyenbroek
11. St.-Rosasociëteit
12. Zuster Karmelitessen en relikwie H. M. Tauscher
13. Relikwie St.-Rosa (gedragen door de Mander)
14. Beeld O.L.Vrouw Behoudenis der Kranken
15. Beeld en vaandel van O.L.V. v/h Heilig Hart
16. Philharmonie
17. Afvaardiging B & W en gemeenteraad
18. Kerkbestuur
19. Misdienaars
20. Acolietencollege St.-Michiel & St.-Rosa
21. Suisse
22. H.H. Geestelijken
23. Allerheiligste
24. Scouts met vlaggen

Maandag 26 augustus: St. Rosa-maandag
– De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt.
– Om 9.30 uur vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de St.-Rosa-kapel op de Kollenberg, waar om 10.00 uur de H. Mis gevierd wordt.
Dinsdag 28 augustus: St. Rosa-dinsdag en sluiting St.-Rosafeest
– De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
– Ook op dinsdag vertrekt om 9.30 uur de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de St.-Rosakapel, en wordt daar om 10.00 uur de H. Mis gevierd.

REVERKRUISJE/SPELDJE t.e.v. H. ROSA.

rosakruisjeBijgaand ziet u een prachtig ontwerp van de hand van Marc Webers die dit belangeloos voor ons heeft gedaan. Het beeldt enerzijds het kruismotief uit, in het hart van het kruis (zozeer vereerd door St. Rosa) bevindt zich ons stadswapen met daarin het hart wat op het altaar van de H. Rosakapel staat afgebeeld, omringd met de bede: H. Rosa, Patrones van Sittard, bescherm onze stad!, met zijdelings in horizontale uiteinden van de kruisarmen het jaar van stichting van onze H Rosakapel: 1675. Daarnaast zijn de kleuren ook verwijzend naar het blauw in de bovenraam Kapeldeur en rood naar de kleur van de Kapeldeur zelf: deze beide kleuren verwijzen ook naar de kleuren van Lima. De gezegende St.-Rosakruisjes worden verkocht voor een bedrag van  € 4,00 per stuk. Met de opbrengst hiervan draagt U bij aan het onderhoud van onze St.-Rosakapel alsmede aan het in stand houden van de St.-Rosatraditie. We hopen dat vele St.-Rosavereerders dit “logo-kruisje” in de komende augustusmaand zichtbaar zullen dragen.

                                                                                          Deken Wilbert van Rens.