Pastorale Hulp

Pastoraal team:

Voor pastorale hulp kunt u contact opnemen met:

 pastoor-deken R. Merkx 046 – 4512275
 pastoor P. Kerkhofs 046 – 4008960
 kapelaan J. Guerrero 06 – 19561396
 kapelaan H. Peters 046 – 4512497
 diaken R. Fleischeuer 046 – 4528072

Contact adres: Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard
E-mail: kantpastoriesittard@gmail.com

Aandachtsgebieden:

Huwelijk en uitvaarten:
Pastoor-deken R. Merkx:  046 – 4512275

Doopsel:
Catechist B. Scholte:  046 – 4519139
Melden bij voorkeur via doopsel@rk-kerken-sittard.nl

Jeugd- Jongerenpastoraat:
Kapelaan J. Guerrero:   06 – 19561396

Pastoraal zieken en ouderen:
Pastoor-deken R. Merkx:  046 – 4512275
Assistent: Kapelaan H. Peters:  046 – 4512497

Pastoraal contactpersoon zorginstellingen:
Diaken Fleischeuer:  046 – 4528072


Rouwverwerking

Aan de diaconale groepen in de parochie van de Binnenstad is een nieuwe loot toegevoegd, n.l. de groep rouwverwerking. Na een overlijden bestaat er bij de nabestaanden vaak de behoefte om te kunnen praten over alles wat ze hebben meegemaakt. Rond de zeswekendienst wordt er met de nabestaanden contact opgenomen. Als dat gewenst is zal iemand van de groep een afspraak maken voor een bezoek.


Ziekenbezoek

Wanneer er zieken zijn – thuis, in ziekenhuis, verpleeghuis of zorgcentrum – die graag bezoek hebben, is het van belang dat de zieke zelf of familieleden of kennissen dit even berichten aan de parochiegeestelijken.

U kunt dit telefonisch doen of persoonlijk of middels een briefje in de bus van de pastorie (Kloosterplein 10, tel. 046 – 4512275), of van het secretariaat van de ziekendienst (pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107, Sittard, tel. 046 – 4008960.

Een mailtje sturen aan de parochie-administratie mag ook (zie boven).