Links

 

Wereldkerk

   
Vaticaan Katholiek Nieuwsblad
RK Nieuws
Kerk der Friezen Rome Katholieke organisaties Isidorusweb
Jong Katholiek RK Kerk Net Instituut
Huwelijk Gezin en Opvoeding
Heiligennet  www.katholiekgezin.nl

 

 

Bisdom Roermond

   
Bisdom Roermond Bezin in Limburg Databank Kerkgebouwen in Limburg
St. Servaas Maastricht Passiespelen Tegelen Stichting
Pelgrimswegen & Voetpaden
Heiligdomsvaart Maastricht Rolduc Limburgse
Lourdesbedevaarten
    Christoffel Kathedraal Roermond

Dekenaat Sittard

   
H.Gemma kapel Sittard Stichting Historie Sittard
Stichting Oorlogsgravencomite Sittard
Heilige pater Karel Houben VVV Sittard Urnenhof Baandert
Zaterdagmiddagclub St.-Petruskoor Parochie Leyenbroek-Ophoven
St.Rosacomité St.-Rosasociëteit Zusters Karmelietessen Sittard
 Bie Zefke  Parochie O L V Geboorte (Broeksittard)  H. Hart parochie Overhoven