Doopsel aanmelden

Wilt u uw kindje laten dopen, meldt u zich dan tenminste 6 weken vóór de gewenste doopdatum aan. Dit kan bij één van de parochiepriesters, parochiediakens, zie gegevens bij pastorale hulpcontact van deze website, of bij de doopcoördinator Ben Scholte, tel. 046 – 4519139.
Aanmelden om uw kindje te laten dopen kan ook via email: doopsel@rk-kerken-sittard.nl
Gaarne vermelden: familienaam, naam dopeling, adres en telefoonnummer.

Om de doop voor te bereiden neemt iemand van de “Catechesekring Dekenaat Sittard” contact met u op. Het gaat meestal om één gesprek bij u thuis. U ontvangt een formulier om de nodige gegevens in te vullen dat u bij het doopgesprek kunt afgeven. U kunt het doopformulier hier downloaden.

De doopvieringen kunnen ook plaatsvinden bij de volgende kerken/parochies:: St.-Petruskerk (Binnenstad), H. Hartkerk (Overhoven) en St.-Pauluskerk (Limbrichterveld/Hoogveld), Christus’ Hemelvaart-Heilige Joseph (Vrangendael), Christus Koning en H. Antonius van Padua (Leyenbroek) en H. Pancratius Kerk (Munstergeleen).

De doopvieringen worden op zondagmiddag gehouden. In overleg met de doopcoördinator wordt de datum, kerk en tijd van de doop van uw kind vastgelegd.

Meer informatie over de Catechesekring Dekenaat Sittard