H. Hart van Jezus – Overhoven

EUCHARISTIEVIERINGEN:

Klik hier voor de actuele tijdstippen van de eucharistievieringen.

Pastoor-deken: Mgr. R. Merkx
Telefoon: 046-4512275

Adres kerk: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard
Parochiecentrum: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard
Telefoon: 046-4583023
Bereikbaar: dinsdag, woensdag en vrijdag
van 10.00-12.00 uur

NL37 INGB 0001 0353 14
t.n.v. Parochie H.Hart Sittard

Bij het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, kan men terecht voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team.

De H. Hart parochie in Overhoven heeft een eigen website.

Lees het parochieblad voor het laatste nieuws en de misintenties.

Overhoven 3

Link naar publicatiewebsite ANBI 

KvK-nummer: 74921916