Alpha cursus

Regelmatig gaat een Alpha cursus van start om meer kennis te krijgen over Christus en de bijbel.

Wat is de Alpha Cursus?

Een Alpha Cursus is een goede manier om (opnieuw) vanaf de basis kennis te maken met Christus. Vrij met elkaar spreken in een ontspannend en vriendschappelijk sfeer. Een tijdje ga je op pad met andere mensen die je vanzelf beter leert kennen.

Voor wie is de Alpha Cursus?

De Alpha Cursus is voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof.

Hoe ziet het programma eruit?

De avond begint met een gezamenlijke maaltijd, waarbij het gesprek gaat over de belevenissen van alledag.

Dan volgt een inleiding van een half uur waarin een thema wordt aangedragen. Zo’n thema kan zijn: Waarom stierf Jezus aan het kruis? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Hoe kan ik vervuld worden met de heilige Geest?

De inleidingen bieden stof tot nadenken en uitwisseling in kleinere groepjes.

Wat kost het?
De Alpha Cursus is gratis. Alleen voor de maaltijd en het weekend wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Ga voor meer informatie naar de website