Koren

Binnen onze parochies zijn verschillende zangkoren actief.

Basiliekkoor

De basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart heeft een eigen koor. Dit koor luistert alle hoogfeestdagen muzikaal de vieringen op. Tijdens de zondagen door het jaar is het koor gewoonlijk elke tweede zondag aanwezig.Het koor kan nog nieuwe leden gebruiken.

Voor inlichtingen: Linda Castro  046 – 4523331

Kerkelijke zangkoren St.-Bernadette 

De zangkoren in de St. Bernadettekerk zijn verenigd in de organisatie Kerkelijke Zangkoren Baandert. Deze koren zingen in de zondagse H. Missen en bij uitvaarten.

Voor inlichtingen: mevr. T. Maas, tel. 046-4511279

Canticorum

Canticorum is een gemengd koor bestaande uit ca. 20 leden. Het koor staat onder leiding van Arno Kerkhof en neemt hoofdzakelijk de uitvaartdiensten en de huwelijksmissen in de St.-Petruskerk voor haar rekening. Doordat veelal door de week acte-de-presence van het koor verwacht wordt spreekt het vanzelf dat hierdoor zeer wisselend een beroep op de leden gedaan wordt. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Voor inlichtingen: mevr. J. Lemmens, tel. 046-4519495

SCSMSchola Cantorum Sanctus Michael Sittardiensis

De ‘Schola Cantorum Sanctus Michael Sittardiensis’ is een projectkoor dat zich tot doel heeft gesteld de eeuwenoude Gregoriaanse gezangen in ere te houden en ze te laten horen daar waar ze thuis horen, in de kerk en zoveel mogelijk tijdens de Eucharistievieringen. Op deze manier wil het koor een nieuwe impuls geven aan de Gregoriaanse zang in de regio Sittard, niet gebonden aan één parochiekerk, maar overal waar om het Gregoriaans gevraagd wordt.
De zangers van dit koor zingen vaker in kerken van het dekenaat Sittard. In de Michielskerk laten zij met Pasen, Pinksteren en in de nachtmis van Kerstmis de Gregoriaanse gezangen klinken tijdens de hoogmissen. Regelmatig luisteren ze de zondagse Eucharistieviering op in de Grote kerk of zingen zij tijdens een uitvaartdienst.

Het koor staat onder deskundige leiding van Ad Gijzels. De wekelijkse repetitie wordt gehouden op dinsdagavond van 19.15 tot ca. 21.00 uur in het parochiezaal van de H,. Hart van Jezuskerk aan de Geldersestraat in Overhoven.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Heeft U interesse, woon dan eens een repetitie bij op de woensdagavond.
Voor meer informatie kunt U terecht bij: Leon Adams, secretaris tel. 046- 4524510. Het koor heeft een eigen website.

St.-Petruskoor

Het St.-Petruskoor is een gemengd koor met ongeveer 50 leden. Twee van elke drie zondagen wordt de H.Mis van 11.00 uur in de St.-Petruskerk opgeluisterd. Daarnaast geeft het koor op alle Hoogfeestdagen acte-de-presence. De wekelijkse repetitie vindt op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur plaats in het verenigingslokaal in het Jochem Erenshoes. Dirigent en organist is de heer Arno Kerkhof. Het koor organiseert voor haar leden ook ontspanningsactiviteiten.

Voor inlichtingen: Ad Canton, tel 046-4525276 en
website: www.petruskoor.nl   e-mail: ah.canton@gmail.com