Acolieten en Misdienaars

Acolietencollege St.-Michiel & St.-Rosa

Dit acolietencollege is in de jaren zestig opgericht.
De ruim 40 leden assisteren in de zondagse H. Missen in de St.-Petrus, St.-Michiel en Basiliek.
Door het jaar vinden diverse bezinnings- en ontspanningsactiviteiten plaats.

Voor inlichtingen: Seph Castro, tel 046-4523331

09deken163

Acolietencollege St.-Petrus

De leden van Acolietencollege St.-Petrus assisteren hoofdzakelijk door de week bij uitvaarten en huwelijksmissen. De meeste leden zijn gepensioneerd en kunnen zich derhalve hiervoor vrijmaken. Dit college bestaat uit een 8-tal acolieten.

Voor inlichtingen: Ton Lommen,  tel 046-4522947

Misdienaars

De misdienaars zijn verantwoordelijk voor de avondmissen door de week en op zaterdag. Zowel jongens als meisjes van de basisschool zijn welkom. In alle parochiekerken van ons cluster zijn misdienaars actief. De misdienaarsgroep staat onder leiding van de kapelaan en enkele ouders. Regelmatig hebben zij een uitstapje. De misdienaars hebben hun eigen maandelijks misdienaarsblad.

Voor inlichtingen: kapelaan Weerawarna , tel. 06 36150481

09deken330