Sint Rosa processie

stadspatronesDe maand augustus staat in Sittard als vanouds in het teken van de Sint  Rosa verering.

De feestelijkheden beginnen met sfeervolle eucharistievieringen elke dinsdagavond in de Sint Rosakapel. Hoogtepunt vormt de traditionele Sint Rosaprocessie op de laatste zondag van de maand, dit jaar op 27 augustus.

Op de website het Sint Rosacomité vindt U meer bijzonderheden over onze Sint Rosa-activiteiten (www.sintrosasittard.nl).
Daar treft u ook het hele programma al aan voor de komende maand augustus.

We wensen u nu al toe een prachtige devotie ter ere van de H. Rosa. Het moge ons allen sterken en bemoedigen. Heilige Rosa – bid voor ons!

Kort overzicht van de feestelijkheden rondom de Sint Rosaviering

rosakapel2Dinsdagavonden 1, 8, 15 en 22 augustus om 19:00 uur de Avondmis in de Kapel van Sint Rosa ter voorbereiding op het eigenlijke Sint Rosafeest, m.m.v. deken Rob Merkx. kapelaan José Guerrero, René Haustermans en de Philharmoniker. Dinsdag 15 augustus tevens kroetwösjzegening.
De missen zijn met livestream te volgen via sintrosasittard.nl .

Woensdag 23 augustus,  feestdag van Sint Rosa:
Avondmis in de Sint Michielskerk om 19.00 uur.

Zaterdag 26 augustus: Begin van ons jaarlijks Sint Rosafeest om 18.00 uur in de St.-Michielskerk.

Zondag 27 augustus: Sint Rosazondag – Sint Rosaprocessie
Om 9.30 uur is in de St.-Michielskerk een Plechtige Pontificale Hoogmis ter ere van Sint Rosa, met als bijzondere hoofdcelebrant Hulpbisschop Mgr. E. de Jong.  Aansluitend trekt de traditionele Sint Rosaprocessie naar de Sint Rosakapel op de Kollenberg.

De Heilige Missen in de Basiliek en Sint Petruskerk (09.30 en 11.00 uur) komen te vervallen.

sint-rosa-processie-sittard-2009-1

Volgorde St. Rosaprocessie:

1. Sjtadssjötterie Sint Rosa
2. Acolieten met Kruis
3. Sittards Mannenkoor ‘Si-tard’
4. St.-Josephharmonie
5. Kerkenwachtgilde
6. Wijngenootschap Sint Rosa
7. Broederschap Sittard – Kevelaer
8. Scouting Sint Joseph
9. Gelovigen / processiegangers
10. Fanfare Sint Jan, Leyenbroek
11. St.-Rosasociëteit
12. Zuster Karmelitessen en relikwie H. M. Tauscher
13. Relikwie Sint Rosa (gedragen door de Mander)
14. Beeld O.L. Vrouw Behoudenis der Kranken
15. Beeld en vaandel van O.L.Vrouw v/h Heilig Hart
16. Philharmonie
17. Afvaardiging B & W en Gemeenteraad
18. Kerkbestuur
19. Misdienaars
20. Acolietencollege Sint Michiel & Sint Rosa
21. Suisse
22. H.H. Geestelijken
23. Allerheiligste
24. Scouts met vlaggen

Maandag 28 en dinsdag 19 augustus:
Bidprocessie die om 9.30 uur vertrekt de van de Sint Michielskerk naar de Sint Rosa-kapel op de Kollenberg, alwaar om 10.00 uur de H. Mis gevierd wordt.
– De H. Mis van 8.30 uur in de Sint Petruskerk vervalt.

Alle zondagmiddagen in augustus is de sint Rosakapel opgesteld.

REVERKRUISJE/SPELDJE t.e.v. H. ROSA.

rosakruisjeBijgaand ziet u een prachtig ontwerp van de hand van Marc Webers die dit belangeloos voor ons heeft gedaan. Het beeldt enerzijds het kruismotief uit, in het hart van het kruis (zozeer vereerd door Sint Rosa) bevindt zich ons stadswapen met daarin het hart wat op het altaar van de H. Rosakapel staat afgebeeld, omringd met de bede: H. Rosa, Patrones van Sittard, bescherm onze stad!, met zijdelings in horizontale uiteinden van de kruisarmen het jaar van stichting van onze H. Rosakapel: 1675. Daarnaast zijn de kleuren ook verwijzend naar het blauw in de bovenraam Kapeldeur en rood naar de kleur van de Kapeldeur zelf: deze beide kleuren verwijzen ook naar de kleuren van Lima. De gezegende Sint Rosakruisjes worden verkocht voor een bedrag van  € 4,00 per stuk. Met de opbrengst hiervan draagt U bij aan het onderhoud van onze Sint Rosakapel alsmede aan het in stand houden van de St.-Rosatraditie. We hopen dat vele Sint Rosavereerders dit “logo-kruisje” in de komende augustusmaand zichtbaar zullen dragen. De speldjes zijn nog te krijgen bij het Sint Rosacomité en de basiliek Oud Markt 20. Hier zijn ook nog noveenkaarsen en Sint Rosabeeldjes verkrijgbaar.