Opgeven misintentie

Waarom een mis laten lezen of een misintentie opgeven?

De kerk is een gemeenschap van levenden én doden. In gebed blijven mensen met elkaar verbonden, óók over de grens van de dood heen. In gebed brengen wij de naam van een dierbare dode vóór het aangezicht van de Heer. Wij vragen daarbij dat de gestorvene tot voltooiing mag komen in het ‘Huis van de Vader’.

Verder vinden veel nabestaande het belangrijk om een naam in onze geloofsgemeenschap in leven te houden. In de kerk waar de gestorvene dierbare zijn/haar geloof heeft gevierd, wordt zó ook zijn/haar naam in herinnering gebracht. Bidden om een definitief thuiskomen in het Hemels Vaderhuis én om het levend houden van een naam, dat zijn voor gelovige katholieken redenen om misintenties op te geven.

.

Welke bijdrage wordt van u gevraagd?

De misstipendia komen ten goede aan de kerk. Zie voor de actuele tarieven de pagina Parochieadministratie.

U kunt het stipendium – onder vermelding van misintentie en datum – overmaken op :

  • Voor missen in de St.-Petruskerk of in de St.-Michielskerk: rekeningnummer
    NL98 RABO 0147 6036 76 t.n.v. parochie H. Petrus en H. Michaël
  • Voor missen in de H. Hart van Jezus (Overhoven): rekeningnummer NL37 INGB 0001 0353 14 t.n.v. parochie H. Hart
  • Voor missen in de St.-Pauluskerk (Limbrichterveld/Hoogveld): rekeningnummer
    NL86 INGB 0003 2686 33 t.n.v. Kerkbestuur St.-Paulusparochie
  • Voor missen in de Basiliek rekeningnummer NL72 RABO 0130 5731 75 t.n.v. misintentie Basiliek Sittard

Het is ook mogelijk de misintentie en het geld persoonlijk af te geven in de sacristie van de St.-Pauluskerk na de eucharistieviering (Limbrichterveld) of tijdens de kantooruren (Overhoven). Voor de beide binnenstadparochies en de parochie H. Bernadette (Baandert) kan men terecht op de pastorie, Kloosterplein 10 of telefonisch (4512275).

Het formulier moet uiterlijk 14 dagen vóór de gewenste datum worden verzonden.
Wilt u er zeker van zijn dat de misintentie geplaatst wordt in het eerstvolgende parochieblad dan dient de opgave uiterlijk twee weken voor de verschijning van het volgende parochieblad in ons bezit te zijn. Voor die datum: zie link.
Met het invullen en inzenden van het formulier geeft men toestemming voor het publiceren van de misintentie in het parochieblad en de online publicatie daarvan.

Links naar de opgave formulieren voor een misintentie bestemd voor:

St.-Petruskerk 

St.-Michielskerk

H. Hart van Jezuskerk Overhoven

St.-Pauluskerk Limbrichterveld

Basiliek O.L.Vrouw v/h H.Hart