Kerkbalans …mijn kerk in balans!

De actie Kerkbalans is er om te zorgen dat de kerken financieel gezond zijn.

Wist u dat…

 • uw parochie financieel geheel afhankelijk is van uw giften?
 • uw priesters en kerkmusici uit deze bijdragen betaald moeten worden?
 • de gasmeter in de kerk 100 keer zo hard loopt als bij u thuis?
 • de kerk heel veel vrijwilligers heeft die we af en toe graag trakteren?
 • uw parochie een ANBI is en uw giften aftrekbaar zijn van de belasting?
 • uw bijdrage volledig aftrekbaar is als u een periodieke gift doet?
 • u daarvoor niet naar de notaris hoeft maar dat wij dat kunnen regelen?
 • u uw erfenis belastingvrij aan de parochie kunt nalaten?
 • er in Sittard kerken zijn die goed bezocht worden maar armlastig zijn?
 • het betalen van kerkbijdrage die kerken open kan houden?
 • dit een verantwoordelijkheid is van ons allemaal?
 • het richtbedrag voor Kerkbijdrage € 10 per maand bedraagt?
 • betalen van kerkbijdrage recht geeft op korting bij huwelijk of uitvaart?


KERKBIJDRAGE OVERMAKEN ? JA, GRAAG !

Parochie H. Petrus en H. Michaël: NL51 INGB 0001 0325 40
Parochie H. Paulus, Limbrichterveld NL86 INGB 0003 2686 33
Parochie H. Bernadette, Baandert NL07 INGB 0001 5719 73
Parochie H. Hart, Overhoven NL37 INGB 0001 0353 14
Basiliek O.L.V. v/h Heilig Hart NL72 RABO 0130 5731 75

Geef slim aan Kerkbalans

De kerk en alle parochies zijn door aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdrage aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u zelf het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl. Ook de penningmeester van de parochie weet er meer van. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer van de parochie die u kiest.
Link naar de pagina met de banknummers.