Hoge kerkelijke onderscheiding voor Mr. Frank Hage

Op Sint Rosazondag is door mgr. Everard de Jong een hoge kerkelijke onderscheiding
uitgereikt aan de heer Frank Hage. Hij is geridderd in de Orde van de H. Paus Sylvester.
De heer Hage is voor deze onderscheiding voorgedragen door het bestuur van de
Paredisstichting, die door Mgr. Gijsen is opgericht ter financiële ondersteuning van het
Grootseminarie Rolduc.
De kerkelijke verdiensten van de heer Hage zijn talrijk. Al vele jaren geleden begon zijn
inzet voor vele kerkelijke besturen, verenigingen en stichtingen. In vroegere jaren was hij
bestuurslid van het kerkbestuur van de Petrus- en Michaëlparochie, de Gemmakapel en de
Baandert. Hij werkte mee aan stuurgroep de herstructurering parochies Sittard en het
dekenaatsbestuur. De heer Hage richtte de Stichting Vrienden van de Dominicanessen
waarvan hij nog steeds bestuurslid is. Momenteel is hij secretaris van Caritas Banneux, de
Paredisstichting, de Broederschap Sittard-Kevelaer, de Stichting Gezinspastoraal, de
Stichting Jacob Kritzraedt en de Stichting Maasketen Jan van Eyck Born.
Daarnaast is de heer Hage is een zeer betrokken parochiaan. We zouden hem willen
omschrijven als een harde werker op de ‘achtergrond’. Bescheiden en onopvallend zet hij
zich – naast zijn drukke werkzaamheden in de advocatuur en zijn gezin – in voor kerk en
wereld.
Het toekennen van een kerkelijke onderscheiding is natuurlijk altijd een beetje een
precaire aangelegenheid. Als gelovigen verwachten wij onze erkenning niet op de eerste
plaats in het aardse leven maar in de hemel. Bij het uitreiken van een onderscheiding komt

19
ook altijd de vraag op: zijn er geen mensen die dezelfde staat van dienst hebben en voor
wie géén kerkelijke onderscheiding wordt aangevraagd? Als we die vraag met ‘ja’
beantwoorden, kunnen we natuurlijk geen enkele onderscheiding meer uitreiken. Het is
goed ons te realiseren dat deze onderscheiding niet betekent dat wij geen waarde hechten
aan de inzet van andere parochianen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen!
Maar dat doet niets af aan het feit dat we volledig achter de toekenning staan en de heer
Frank Hage en zijn gezin van harte proficiat wensen met deze uitverkiezing. We hopen
nog lang van zijn enthousiaste en deskundige inzet te mogen profiteren!